Aflæsning af vandure

Hf Engvang har kun 1 matrikel nr, som hedder 14A.
Dvs at alle 184 haver hører under dette matrikel nr.
Derfor modtager vi kun 1 samlet regning på forbruget af alt vand i haveforeningen, som herefter fordeles ud på alle haver, efter bestyrelsen har aflæst samtlige vandure i november måned. Opkrævningen for vand sendes ud sammen med opkrævningen på haveleje m.m. i april måned.

Efter kloakeringen betaler vi pt. kr. 43,- pr. M3.

Normalt er det formanden og kassereren, som foretager vandaflæsningerne.

Samtidig med aflæsning af hvert enkelt vandur, lukkes der for vandet i brønden.
På den måde sikrer vi, at alle vandure er lukket fra starten af november måned.

Da vi har stemt ind på en tidligere generalforsamling, at vi ønsker vand hele året, bliver der ikke lukket for vandet i Hf Engvang.
Det betyder, at man selv skal åbne for vanduret igen efter aflæsningen, hvis man ønsker vand i vintersæsonen.

Din vandbrønd skal være frit tilgængelig, når vanduret skal aflæses.
Dvs du skal have fjernet al bevoksning, sten og andet, som evt er placeret ovenpå låget.

Din havelåge skal være ulåst, når vanduret skal aflæses.
Det er stemt ind på ord. generalforsamling 2017, at det koster kr. 100,-, hvis lågen er låst.
Opkrævningen er pligtig pengeydelse.

Det bliver varslet min. 3 dage før, at vandurene aflæses.
Varslingen sættes på hjemmesiden, på Hf Engvangs facebook gruppe og tavlen på fælleshuset.

VÆR ALTID OPMÆRKSOM PÅ FROSTGRADERNE.
Du er selv ansvarlig for dine vandrør i haven, så hvis der sker en frostsprængning og vandet løber ud, betaler du selv for vandforbruget og reparation af dit vandrør.