Havevandringer i sæson 2020

På Hf Engvangs ordinære generalforsamling bliver der valgt et havevandringsudvalg bestående af frivillige medlemmer. Havevandringsudvalget består også af bestyrelsesmedlem Tommy Nielsen, som har det overordnede ansvar for havevandringerne.

I Hf Engvangs vedtægter fremgår det, at der foretages havevandring 1 x om måneden i sæsonen. Indtil videre bliver det slået op på tavlen, på hjemmesiden og i vores lukket facebookgruppe, hvornår der foretages havevandring. Det bør egentlig ikke være nødvendigt at slå tidpunktet op, da der skal være en jævnlig vedligeholdelse i de enkelte haver gennem hele sæsonen, uanset hvornår havevandringsudvalget kigger forbi.

Læs venligst nedenstående, hvor det fremgår, hvad og hvordan der skal vedligeholdes haver og fælles arealer.

Hele sæsonen skal der løbende fjernes ukrudt og al anden beplantning foran og i hækken og ud til midt på vejen foran ens egen hæk. Det betyder, at det ikke er nok, kun at fjerne ukrudt og al anden beplantning, når der varsles havevandring, da havevandrings “kun” sker 1 x om måneden.

Havevandringsudvalget giver ikke påtaler, fordi der er lidt ukrudt foran eller i hækken, da løbende vedligeholdelse betyder, at der kan være lidt ukrudt, når udvalget kigger forbi. MEN det er tydeligt for udvalget at se, hvis det ikke bliver fjernet løbende, da højt og meget ukrudt er tydelige tegn herpå og så får man en påtale for manglende vedligeholdelse. 

Huller i vejene foran ens egen have skal man selv fylde op med det sand/jord/grus, som bestyrelsen køber ind til formålet. Vi har ikke andre til at gøre det end os selv. Dette skal også gøres løbende gennem sæsonen. Lige pt i sæson 2020 ligger der en bunke tæt på flagstangen ved foreningshuset.

Hækken skal klippes mindst 2 x i løbet af sæsonen. Fristen er senest 01.07 og 01.09. Hvis ens egen hæk vokser hurtig, er man nødt til at klippe den, når grene og kviste stikker ud på vejen, så de generer gående, cyklende og bilister. Enkelte steder kan der være søgt dispensation på højden fx pga megen trafik, men som udgangspunkt er max højden på vores hække 160 cm. Det står i vores lejekontrakt med Århus Kommune og kan derfor ikke fraviges.

Havevandringsudvalget holder som sådan ikke øje med, om man passer og vedligeholder sin egen have, for der er en klar forventning om, at alle medlemmer selvfølgelig gør det, men hvis det er tydeligt at se, når udvalget går rundt i haveforeningen, at det er længe siden, at nogen har passet haven og sørget for vedligeholdelsen, så der fx ikke er invasive planter i haven og ikke al ukrudt og anden beplantning langs og i hækken hele vejen rundt om huset, er fjernet, så påtaler udvalget det til bestyrelsen og så træder bestyrelsen ind i sagen og kontakter medlemmet med henblik på at få det ordnet hurtigst muligt.

Ikke alle haver er til at se ude fra vejen og arealet bag huset er ofte gemt af vejen. Det betyder, at havevandringsudvalget umiddelbart ikke kan se, om der mangler vedligeholdelse ind til naboen. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at medlemmerne selv sørger for først og fremmest at snakke med naboerne om evt. problem med ukrudt og/eller manglende klipning af hækken. Ofte fører en god snak til en god løsning på problemet og det gode naboskab kan fortsætte uhindret. Hvis ikke det sker, så er det medlemmernes eget ansvar at kontakte bestyrelsen og informere om problematikken. I sådanne tilfælde vil bestyrelsen tage kontakt til de pågældende parter og forsøge at skabe en positiv kontakt, så problemet løses. Bestyrelsen kan ikke løse problemet for medlemmerne. I sidste ende er bestyrelsen nødt til enten at booke havekonsulenten,  men kun hvis det er ekstremt slemt eller informere medlemmerne om, at næste skridt er et civilt søgsmål. Bestyrelsen er ikke en del af en sådan løsning.

Det at være ejer af at et kolonihavehus, betyder, at der er en have, som skal vedligeholdes jævnligt gennem hele sæsonen. Uanset om man er på ferie, syg eller andet, som gør, at man ikke selv kan vedligeholde haven, så skal man selv sørge for at bestille venner, familie, gartner eller andre til at få det gjort. Ansvaret er medlemmernes eget.  Med jævnlig pasning kræver det ikke så meget at vedligeholde sin egen have.

Der er mange forskellige meninger om, hvordan en vedligeholdt have ser ud. Vi er 184 haver og vi har alle hver vores mening om, hvad der pynter i vores egen have og hvor tit græsset skal slås og hvor lidt og hvor meget “rod” der må være i haven. Nogen synes, at børns legetøj rundt omkring i haven er rod, andre synes det modsatte. Vi bliver ikke enige og det skal vi heller ikke være. Det er forskellighederne, som skaber haveforeningen.

Den enkelte have skal ligeledes sørge for, at arealet fremstår vedligeholdt. Der er ikke egentlige regler for, hvordan en have skal eller må se ud. Hvis man vælger, at haven skal have lov til at vokse vildt, kræver det, at den stadig er vedligeholdt og ikke mindst, at der er et stykke uden bevoksning ind mod samtlige 4 sider til naboer og fællesveje. Der må ikke vokse beplantning af nogen art i hækkene. Ukrudt, græs og andet i hækkene skal fjernes jævnligt gennem hele sæsonen. Din nabo synes måske ikke nødvendigvis om samme beplantning som dig. Enkelte beplantninger og især ukrudt vokser hurtigt og  har ofte lange rødder, som nemt søger under hækken og ind til dine naboer.

Den enkelte have skal ud over vedligeholdelsen af haven, også vedligeholde arealet foran hækken og ud til midt på vejen. Dette skal også gøres jævnligt gennem hele sæsonen. Vi har ingen gårdmænd, pedeller eller andre ansatte til at sørge for, at vores haveforenings fællesarealer er vedligeholdt. Det skal vi som medlemmer i haveforeningen selv sørge for. Derfor har vi også fælles arbejdsdage hver den 1. lørdage i måneden. Ser man som medlem et sted, at der er noget, som mangler vedligeholdelse af den ene eller anden slags, så vil det være et flot initiativ, hvis man sørger for at få det bragt i orden.  Det kan være en af vores mange kummer, som har meget ukrudt eller mangler klipning af planterne. Det kan være et sted, hvor ukrudtet står højt og trænger til at blive fjernet. Er det en større opgave, så giv bestyrelsen besked og så bliver det noteret ned til en af de kommende fælles arbejdsdage.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det IKKE er bestyrelsens arbejdsopgave at sørge for vedligeholdelsen af fællesarealerne. Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at det bliver gjort enten på fælles arbejdsdage eller mod betaling af et firma. Bestyrelsen vil selvfølgelig helst undgå, at vi skal betale for at få ordnet de opgaver, som vi ved, at vi selv kan gøre på vores fælles arbejdsdage. Det kræver dog, at I som medlemmer støtter op og deltager på arbejdsdagene og helst mere end den ene gang, som det kun kræver for ikke at få en opkrævning på 500,- kr., når 2. haveleje sendes ud til oktober. Vi har medlemmer, som trofast møder op til stort set alle de fælles arbejdsdage. Jo flere medlemmer som deltager jævnligt på arbejdsdagene, jo flere opgaver kan vi få klaret og jo mindre er der at gøre for den enkelte på dagen. Det er ganske enkelt en win-win situation for os alle.