Klagesager

HUSK MANGFOLDIGHEDEN…..

Medlemmerne i Hf Engvang består af mange forskellige mennesker…..yngre og ældre….enlige og familier….men alle har vi det samme ønske, nemlig at eje et kolonihavehus.
Det kræver fælles fodslag.

Ind i mellem sker der noget, som gør, at samarbejdet mellem naboer eller andre medlemmer bliver svært.

Bestyrelsen vil gerne hjælpe med at få samarbejdet til at fungere igen.
Det kræver, at vi ved, hvad der er galt og at begge parter er indstillet på at samarbejde om en løsning, som alle kan leve med.

Vores kolonihavehuse er vores små oaser i storbyen, som vi skal værne om.
Vi skal have mulighed for at slappe af og nyde livet, når vi er i vores kolonihave.
Hvis vi ikke trives, går det ikke kun ud over os selv, men oftest også over folk omkring os.
Det kan give konflikter og selv små konflikter kan nogen gange vokse sig store og uoverskuelige, hvis ikke de bliver stoppet i tide.

Hvis du ønsker at klage til bestyrelsen, skal du aflevere en SKRIFTLIG klage via mail eller brev i vores røde postkasse på fælleshuset.
Man kan IKKE klage anonymt.
Anonyme klager behandler bestyrelsen ikke.
Når bestyrelsen har modtaget din klage, vil du altid modtage en bekræftelse på, at den er modtaget.
Herefter vil bestyrelsen hurtigst muligt kontakte dig, så vi kan snakke sammen og enten finde en løsning uden at involvere andre medlemmer eller aftale, at vi kontakter de involverede parter, så vi alle kan mødes og forhåbentlig finde en brugbar løsning på klagen.

Afgørelser som bestyrelsen har truffet vedr. klage, vil blive fremsendt skriftligt til medlemmet.
Afgørelser efter møde med medlemmet og evt. andre involverede partere, fremsendes ligeledes skriftligt til medlemmet/medlemmerne.

Bestyrelsens ønske er, at alle har et smil på læben, når klagen er behandlet og afsluttet.

Der er visse klager, som bestyrelsen ikke involverer sig i.
Der vil du blive henvist til at søge advokatbistand.