Om foreningen

Der bliver sendt mails til alle medlemmer, som oplyser deres mailadresse til bestyrelsen. Det anbefales på det kraftigste, at alle gør dette. Det er vigtigt at huske på, at ændring af folkeregisteradresse, mobilnr. og/eller mailadresse SKAL oplyses til formanden, så det kan blive rettet til i det register, som kun formand og kasserer samt Århus Kredsen og Kolonihaveforbundet har adgang til.

Al relevant post fra Århus Kredsen, Århus Kommune og Kolonihaveforbundet sendes videre til medlemmerne via mail.

Bestyrelsen bestræber sig på at informere om mest muligt, således at alle medlemmer ved mest muligt om alt, hvad der rører sig i haveforeningen, i kredsen, i kolonihaveforbundet og lign. Bestyrelsen mener, at det er det eneste rigtige at gøre. Det er en demokratisk haveforening og vi er alle lige ansvarlige for, at den fungerer.