Fælles arbejdsdage

I sæsonen fra april/maj til og med oktober har vi fælles arbejdsdage hver den 1. lørdag i  måneden fra kl. 10-13.
Med undtagelse af perioden fra ca. midt juli til midt august, hvor bestyrelsen holder ferielukket.

Vi mødes ved fælleshuset, hvor der vil være afkrydsning af alle fremmødte, når arbejdsdagen er slut.
På en tidligere ordinær generalforsamling er det blevet besluttet, at såfremt en have ikke har fået mindst 1 X i løbet af sæsonen, vil vedkommende få en opkrævning på kr. 500,-.
Dette er en pligtig pengeydelse.

I løbet af arbejdsdagen vil der blive serveret en øl eller vand samt kaffe, mens vi holder en kort pause, hvor vi hyggesnakker med hinanden.

Det anbefales selv at medbringe havehandsker og haveredskaber. Hf Engvang har enkelte haveredskaber, som i løbet af dagen kan hentes i containeren.

Bestyrelsen bestræber sig på at afholde 1-2 fælles arbejdsdage på en hverdag fra kl. 16.30-19.30.
Disse arbejdsdage vil blive annonceret på hjemmesiden, i Hf Engvangs facebookgruppe og på tavlen på fælleshuset med mindst 3 dages varsel.

På fælleshuset er der opsat en træfigur med et skilt, hvorpå der bliver sat opslag vedr. arbejdsdag.
Hold øje med denne fine figur.