Skraldeskur

I Hf Engvang har vi et skraldeskur med 12 containere til HUSHOLDNINGSAFFALD.

Dette betyder, at der IKKE må komme andet affald i disse grå containere. Affald Varme kan nægte at tømme vores containere, hvis de registrerer, at der er smidt andet affald i. Det kommer til at koste haveforeningen, som betyder os medlemmer, en masse penge fordi vi så skal bestille ekstra tømning af alle 12 containere.

Når en grå affaldscontainer er fyldt, så lad være med at putte mere i, så låget står åben. Det tiltrækker rotter og andre skadedyr og så lugter det ganske enkelt forfærdeligt …… husk på, der er medlemmer, som bor lige ved siden af og overfor. Det er ikke rimeligt, at de skal lugte til surt skrald, fordi nogen medlemmer ikke respekterer at stoppe med at proppe affald i en container, som ER fyldt.

Hf Engvang har 3 mørke containere til glas, plast og metal samt 3 mørke containere til pap og papir i små stykker (de store papstykker SKAL afleveres på lossepladsen Eskelund). Disse 6 mørke containere er fra oktober 2018 placeret ved siden af skraldeskuret på de nyanlagte fliser. Når disse containere en sjælden gang imellem er fyldte, inden de bliver tømt hver 14. dag, så lad være med at proppe mere i, så lågene står åbne. Lad også være med at låse dem op og blive ved med at proppe affald i dem. Resultatet er igen, at Affald Varme nægter at tømme dem og så går der yderligere 14 dage, før de bliver tømt, HVIS vi i mellemtiden har fjernet problemet.

Når I kære medlemmer holder private fester af den ene eller anden form, så skal I selv sørge for at få smidt jeres affald på Eskelund bagefter. Husholdningsaffaldet må stadig puttes i vores grå containere, medmindre festen har været så stor, at I fylder de fleste af vores containere med jeres festaffald. I givet fald skal I aflevere det andet steds, fx hjemme på jeres bopæl. Andet affald som papirsduge og andet pynt skal køres på Eskelund og det gælder især også alle jeres tomme dåser og flasker. Vores mørke containere kan ganske enkelt ikke rumme indhold fra medlemmernes private fester.

Det er kun meningen, at vores husholdningscontainere og mørke containere skal bruges til medlemmernes affald fra alm. forbrug. Vi er 184 haver.

Så kære medlemmer….. tænk jer godt om mht aflevering af div. affald i vores affaldsskur. Alle ekstra tømninger koster mange penge, som også de medlemmer som tænker sig om, skal være med til at betale. Vi er en FORENING og det betyder, at vi skal stå sammen og overholde de gældende regler alle sammen. Ekstra regninger betyder på et tidspunkt højere haveleje, hvis ikke vi tænker os om.

Med ønsket om en dejlig sæson hvert år 🙂