Pasning af have

Når man køber kolonihave, er der regler, man skal følge og overholde.

I Hf Engvangs ordensregler og vedtægter står det hele beskrevet.

Vedr. pasning af eget havelod gælder det i flg. ordensreglerne, at haven og de derpå værende bygninger altid skal holdes i ordentlig og sømmelig stand.
Hver have SKAL være forsynet med havelåge og TYDELIGT husnr.

Veje og gange skal renholdes mindst ud til midten. Pasning af vejen ud til midten omfatter fjernelse af ukrudt samt udfyldning af evt. ujævnheder i vejen. Hf Engvang indkøber sand/grus til formålet.

Hæk højde mod vej/gang og naboer må HØJST være 160 cm.
Hæk bredde mod vej/gang og naboer må MAX være 30 cm
Hækkene skal klippes mindst 2 x årligt senest 1. juli og 1. september.
Enkelte hække skal klippes oftere pga. kraftig vækst.

Havelågen må MAX være 101 cm mellem 2 stolper og højden må MAX være 160 cm. Der må etableres 1 havelåge på hver af de sider, som ikke deles med en nabo.

Ud mod veje og gange må der plantes tjørn, fjeldribs eller liguster.
Mellem haverne må der plantes fjeldribs eller liguster.

Træer skal plantes mindst 2 m fra hæk og må MAX blive 4 m høje. Det er medlemmets eget ansvar og opgave at overholde den tilladte max højde.
Læhegn skal placeres mindst 1 m fra midt hæk.

Kompostbeholdere skal placeres mindst 50 cm fra hæk.

Gennem hele sæsonen SKAL området i og foran hækken ud mod vej/gang og ind mod naboer vedligeholdes.
Dvs. al ukrudt skal fjernes løbende og uafhængigt af, hvornår der foretages havevandring.
Græs og beplantning må ikke kravle under eller ind i hækken.

Bestyrelsen kan ved manglende vedligeholdelse af haveloddet tilkalde Århus Kredsens havekonsulent på medlemmets regning.
Såfremt havekonsulenten vurderer, at der skal tilkaldes gartner, vil dette ske på medlemmets regning.
Disse opkrævninger er pligtige pengeydelser.

DER MÅ IKKE ANVENDES SPRØJTEGIFTE INDEHOLDENDE PESTICIDER jvf aftale mellem Århus Kommune og Kolonihaveforbundets Århus Kreds.