Haveleje

Medlemmerne modtager opkrævning på haveleje, kloak, evt. dræn og evt. manglende deltagelse på fælles arbejdsdage (opkræves med oktober havelejen) 2 x årligt i april og oktober.
Opkrævning for vandforbrug opkræves med havelejen i april.

Alle opkrævninger sendes ud via mail.
Medlemmer uden mailadresse men med mobilnr. modtager opkrævningen på SMS.
Medlemmer uden mailadresse og mobilnr. modtager opkrævningen pr. brev. Disse medlemmer betaler selv for portoen. Det er besluttet på ordinær generalforsamling.

Rykkergebyr 2020 er kr. 100,- pr. rykker.
Rykker nr. 2 sendes anbefalet og medlemmet betaler portoen.
Er opkrævningen ikke betalt efter 2 rykkere, bliver medlemmet opsagt.