Sådan indkaldes der til ordinær og xtraordinær generalforsamling

 

 

Procedure for indkaldelse til ordinær generalforsamling:

Medlemmerne i Hf Engvang skal indkaldes til ordinær generalforsamling med min. 14 dages varsel.
Indkaldelsen fremsendes til medlemmernes mailadresse.
Medlemmer uden mailadresse men med mobilnr. modtager sms med besked om, hvornår indkaldelsen kan afhentes på kontoret eller i fælleshuset.
Der vil først blive printet eksemplar af indkaldelsen til medlemmet, når vedkommende møder op, så der skal beregnes ventetid. Vores erfaring er, at der er alt for meget papir og printerspild, hvis vi printer på forhånd.
Vi har pt. 5 haver, som modtager post på denne måde.

Medlemmer uden mailadresse og uden mobilnr. modtager brevpost med besked om, at indkaldelsen kan afhentes på kontoret eller i fælleshuset.
Der skal ligeledes beregnes ventetid.
Disse medlemmer betaler selv portoen.
Vi har pt. 1 medlem, som modtager post på denne måde.

Procedure for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:

Medlemmerne i Hf Engvang skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med min. 8 dages varsel.

Ved første afholdelse af ekstraordinær generalforsamling SKAL der være fremmødt mindst 2/3 af haverne i Hf Engvang, såfremt det handler om optagelse af kollektive lån eller ekstraordinære indskud jfr. § 5, stk. 1 i Hf Engvangs vedtægter eller haveforeningens eventuelle opløsning.

Hf Engvang har 184 haver, så mindst 123 haver skal være fremmødt.

Såfremt der er fremmødt mindst 123 haver til den første ekstraordinære generalforsamling, gennemføres den, som beskrevet i indkaldelsen.

Ved afstemning skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme ja til det fremsatte forslag, for at det kan blive vedtaget.

Hvis IKKE 2/3 af Hf Engvangs 184 haver er mødt op til den første ekstraordinære generalforsamling, skal der stemmes om, hvorvidt der skal afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Denne ekstraordinære generalforsamling nr. 2 vil kun blive afholdt, såfremt 2/3 af de fremmødte haver til 1. ekstraordinære generalforsamling stemmer ja.

Såfremt der er truffet beslutning om endnu en ekstraordinær generalforsamling, er antallet af fremmødte haver til 2. ekstraordinære generalforsamling uden betydning i forhold til gyldigheden.

Ved afstemning SKAL mindst 2/3 af de fremmødte haver stemme ja til det fremsatte forslag, for at forslaget kan vedtages.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling omhandler andet end ovenstående træffes beslutninger ved simpelt flertal.

Bestyrelsen henviser til Hf Engvangs vedtægter:
Paragraf 5, stk. 1 samt
paragraf 9, stk. 3 og 9.

Februar 2017
Bestyrelsen
Hf Engvang
Ørnevej 342
8260 Viby J.

Indkald xtra gf