Vedtægter

Hf Engvangs vedtægter er til enhver tid gældende og skal overholdes af alle medlemmer og medlemmers gæster.

Ændringer og tilføjelser kan kun vedtages på ord. generalforsamling eller ekstraord. generalforsamling.
Der skal mindst være 2/3 af haverne tilstede og mindst 2/3 af disse skal stemme for, for at vedtægtsændringer og tilføjelser kan vedtages.

Vedtægter for haveforeningen Engvang2018