Byggeregler

Århus Kredsens byggeregler, som også er gældende i Hf Engvang, findes på www.aarhuskredsen.dk

Når du skal bygge nyt hus, bygge til eksisterende hus eller bygge om, så skal du lave en byggeansøgning, som Århus Kredsen behandler og godkender.

Når du har fået behandlet og godkendt din byggeansøgning, må du gå i gang med arbejdet.
Du har løbende år + 2 år + 2 måneder til at gøre byggeriet færdig.
Når du er færdig, skal du give formanden besked. Herefter sørger formanden for at give Århus Kredsen besked om, at du er klar til syn.
Det kan tage op til 2 måneder, før synet bliver foretaget af kredsen.

Århus Kredsen syner stort set alle kolonihavehuse i Århus Kommune, så der kan være ventetid på syn.
Når Århus Kredsen er klar til syn, giver de formanden besked, som bagefter giver dig besked om, hvornår de kommer.
Det vil være muligt at aflevere en nøgle til bestyrelsen, hvis du ikke selv kan være tilstede under synet.

Der er nogle helt klar regler, når du skal bygge, bygge til eller bygge om.
Dem kan du læse på Århus Kredsens hjemmeside.

Nedenfor kan du se, hvordan en byggeansøgningsblanket ser ud.
Derudover skal du vedlægge tegninger og mål, som beskrevet under byggereglerne.

Det er meget vigtigt, at du har helt styr på byggereglerne, inden du går i gang.
Såfremt du ikke overholder reglerne, vil dit hus IKKE blive godkendt af Århus Kredsen.
Der SKAL være en ibrugtagningstilladelse på alle bebyggede M2 på din grund.
Dog ikke drivhuse som max må være 10 M2 og legehuse på max 4 M2 og 2,2 M i højden.

Aarhus kredsen har i 2024 rettet byggereglerne til , så de gerne skulle være mere brugervenlige og med rettelser, som kan være vigtige i forhold til tidligere gældende byggeregler.
Fx er der ikke længere krav i forhold til hems. Der kan bygges hems i hele kolonihavehuset, uden at det får indflydelse på de gældende 50 M2. 
Dog må der stadig ikke bygges hems på overdækket terrasse.
Sokkelhøjden er fri. Hvilket betyder, at du  må bygge din sokkel så højt, du vil, men max højden fra jordhøjde er stadig 4 M.

Ansøgning om byggetilladelse 2017